Top Nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời theo công suất hàng năm Tier-1

Bảng xếp hạng pin năng lượng mặt trời 2020 số liệu Quý I:

Thứ tự Nhà sản xuất pin mặt trời Công suất hàng năm
Top 1 Jinko Solar 14.400
Top 2 Longi Solar 13.500
Top 3 JA Solar 13.500
Top 4 Canadian Solar 11.700
Top 5 Risen Energy 9.900
Top 6 Hanwha Q Cells 9.630
Top 7 Trina Solar 7.200
Top 8 GCL System 6.480
Top 9 First Solar 5.580
Top 10 Talesun 5.400

Bảng xếp hạng pin năng lượng mặt trời 2020 số liệu Quý II

Thứ tự Nhà sản xuất pin mặt trời Công suất hàng năm
Top 1 Longi Solar 18.000
Top 2 Jinko Solar 14.400
Top 3 JA Solar 13.500
Top 4 Canadian Solar 11.700
Top 5 Risen Energy 9.900
Top 6 Hanwha Q Cells 9.630
Top 7 Trina Solar 9.450
Top 8 First Solar 5.580
Top 9 Talesun 5.580
Top 10 Eging 4.680

Bảng xếp hạng tấm pin năng lượng mặt trời 2020 số liệu quý III:

Thứ tự Nhà sản xuất pin mặt trời Công suất hàng năm
Top 1 Longi Solar 23.000
Top 2 Jinko Solar 18.000
Top 3 Hanwha Q Cells 10.700
Top 4 JA Solar 13.000
Top 5 Canadian Solar 13.500
Top 6 Trina Solar 13.000
Top 7 Risen Energy 11.100
Top 8 Hanwha Q Cells 10.700
Top 9 Suntech 9.500
Top 10 GCL Systems 7.200

Đơn vị cung cấp hệ thống điện mặt trời gia đình uy tín

Intech Energy – là một công ty chuyên tư vấn giải pháp lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời uy tín ở Việt Nam.

Hotline: 0966966819

Địa chỉ: Lô 5+6, KCN, Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội.