Cùng với sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp thì việc kiểm soát chất lượng sản phẩm cũng sẽ đặt ra các tiêu chuẩn ngày càng nghiêm ngặt. Công ty Intech đã phát triển rất nhiều loại ...